Vào những ngày diễn biến thời tiết thay đổi thất thường, cơ thể của trẻ thường khó để có thể chịu được, dẫn đến một số