Công việc văn phòng rất mệt mỏi đặc biệt là những nhân viên ngân hàng nói riêng và những nhân viên nhành nghề khác nói chung.Điều